Fotoverslagen / Kerk Nijswiller
Pagina: 1 - 2


De staandaard voor de wierrookpotten


De wierrookpotten


Godslamp


Oksaal (in de voorkant is de oude communiebank verwerkt en de zijkanten zijn 2 panelen uit de oude preekkansel)


buitenaanzicht kerk


2de Mariaaltaar


Mariaaltaar


Steunbogen met looppad aan de linkerzijkant van de kerk


Kruisbeeld aan de buitenkant ophet kerkhof


Achterzijde kerk met de 3 glas in loodramen


Oudste grafsteen van 3 februari 1670 naast de ingang


Graven van de begunstigers dezer kerk de familie Brouwers-Regout uit 1932 met gedenkplakette in de kerkhofmuur op de achtergrond.


Het Kerkhof van Nijswiller is een officieŽle oorlogsbegraafplaats, ook al is er maar een soldatengraf aanwezig, namelijk dat van Soldaat H. Hamacher uit Kerkrade, die is gesneuveld op 10 mei 1940 bij de Duitse inval rond 03.40 uur.Hij is helaas maar 36 jaar geworden. Er is nog een soldaat gesneuveld te Nijswiller, Soldaat Huntjens uit Valkenburg, hij werd 23 jaar maar hij is elders begraven


Glas in lood raam rechts achter hoofdaltaar


Glas in loodraam achter altaar


De standaard
Pagina: 1 - 2