Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com
HeemkundeverenigingKernoverleg Nijswiller

CV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005Aannemersbedrijf Leôn Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496

Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller


Excelsior Clubkas Campagne Rabobank
13-7-2016.

Excelsior krijgt een bijdrage uit de Clubkas Campagne van de Rabobank. Onze dank aan de "leden van de Rabobank" voor de stemmen die zij uitbrachten op Excelsior.

Hopelijk volgend jaar weer..

Via de link, kunt U de uitslag zien van de Campagne
https://www.raboportaal.nl/centraal-zuid-limburg/clubkas-campagne/mainmenu/home

SV Nijswiller nieuws
Nijswiller, 1 juli 2016
De indeling van het eerste elftal voor het seizoen 2016/2017 is bekend.

5e Klasse A
Daalhof
De Heeg
FC Bemelen
FC Gulpen
Geertruidse Boys
IBC’03
Keer
Partij
RKMVC
Sibbe
SNC’14
Sv Nyswiller
Vijlen
Vilt


ALP
Nieuwe procedure Agro Leisure Park (ALP) in Nijswiller
Nijswiller, 23 juni 2016
Nieuws via link gemeente Gulpen-Wittem.

Vanaf medio 2017 wordt het schoolgebouw in Nijswiller van het Sophianum niet meer gebruikt als onderwijslocatie. De gemeente kijkt momenteel nog steeds naar mogelijkheden voor de herontwikkeling van het gebouw.

Herontwikkeling
Begin vorig jaar is door de Stichting Agro Productie en Leisure Park Zuid-Limburg (ALP) een verzoek ingediend bij de gemeente om het geldende bestemmingsplan ‘Kern Nijswiller’ aan te passen. In de periode 23 december 2015 tot 3 februari 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘D’n Hoaf’ ter inzage gelegen. Er kwamen 33 zienswijzen binnen. De inventarisering en nadere bestudering van de zienswijzen heeft ALP doen besluiten om het ingediende plan aan te passen. Stichting ALP was eerst voornemens de aanpassingen in de lopende procedure van het bestemmingsplan te laten verlopen. Inmiddels blijken deze planaanpassingen dusdanig van aard dat Stichting ALP - mede op advies van provincie Limburg en gemeente Gulpen-Wittem - heeft besloten hun aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging in te trekken en de gemeente heeft verzocht om de lopende procedure stop te zetten.

Stopzetten procedure
Het stopzetten van de procedure heeft tot gevolg dat het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen niet behandeld worden door de gemeenteraad. De procedure is hiermee gestopt. Dit betreft een mededeling. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Leden van de klankbordgroep ALP, de gemeenteraad, de indieners van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de inwoners van Nijswiller zijn inmiddels geïnformeerd over de gang van zaken.

Nieuwe procedure
ALP gaat wel door met de plannen voor het Agro Productie en Leisure Park in Nijswiller, maar dan in een aangepaste vorm. Dat plan wordt over enkele maanden opnieuw in procedure gebracht. Dit met als doel om te komen tot de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Het nieuwe plan wordt, zodra het gereed is, weer ter inzage gelegd. Uiteraard met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Het plan is op dit moment nog volop in ontwikkeling en onderbouwing.

Presenteren nieuwe plan 
De nieuwe plannen zullen in een aantal sessies gepresenteerd worden aan en besproken met klankbordgroep ALP, gemeenteraad Gulpen-Wittem, omwonenden/inwoners van Nijswiller, de colleges van buurgemeenten, de verantwoordelijke regionale overlegorganen in het kader van POL, indieners van zienswijzen op het oude plan en belangstellenden. Deze sessies worden gehouden voor de start van de formele procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Er wordt ruim de gelegenheid gegeven om kennis te nemen van het aangepaste plan en er over te discussiëren.

Harmonie Excelsior Clubkas Campagne Rabobank
15-6-2016

U klikt op de link (klik op de pijltjes). Kies STEMMEN kies Gemeente GULPEN-WITTEM kies HARMONIE. Zoek Excelsior en breng Uw stem uit met de ontvangen code van de Rabobank.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dank voor Uw stem, dank voor Uw steun. https://www.raboportaal.nl/centraal-zuid-limburg/clubkas-campagne

17 Juli Zomerconert Excelsior met BBQ
13 juni 2016.

17 Juli zomerconcert Excelsior met BBQ bij verenigingslokaal Cafe a Gen Baag vanaf 14:00 uur.

U bent van harte welkom.

U kunt nog tot 30 juni op ons stemmen !!

Harmonie Excelsior Clubkas Campagne Rabobank
8 juni 2016.U KUNT NU STEMMEN OP EXCELSIOR !

Begin juni hebben Leden van Rabobank Centraal Zuid-Limburg de mogelijkheid gekregen om te stemmen op een vereniging. Deze vereniging ontvangt naar rato van het aantal stemmen een sponsorbedrag. Harmonie Excelsior is aangemeld voor deze actie. U kunt NU Uw stem uitbrengen op Excelsior die de middelen dan weer kan toepassen voor instrumenten, onderhoud en overige zaken.
U kunt Uw stem uitbrengen van 3 tot 30 juni. Excelsior hoop op Uw steun.
Kleine moeite, groot muzikaal plezier. Niet omdat het moet, maar omdat het kan…….

Via de link --> vindt U meer informatie --> Vanaf 3 juni kan hier ook Uw stem worden uitgebracht.

Van 3 t/m 30 juni 2016 mogen alle leden (natuurlijke personen en wonend in het werkgebied) hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of stichtingen. Bij de zomereditie van ledenmagazine Dichterbij ontvangen deze leden één stemcode per adres. Na bekendmaking van de uitslag publiceren we deze medio juli op deze site.

http://rabo.nl/w32il4kd

SV Nyswiller
Donderdag 9 juni a.s.:
19.00u. Onderlinge voetbalwedstrijd (2x30)
Na afloop:
Locatie: Kantine SV Nyswiller.
Afsluiting seizoen 2015-2016 met o.a.
- Huldiging 40 jr. penningmeesterschap.
- Speler van het jaar.
- Speler met meeste trainingsbezoek, e.d.
Iedereen is van harte welkom !!!!!!!!!!!!!!!!


Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176

SponsorkliksAfhaallijst liflafaffiche 2019