Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com


HeemkundeverenigingKernoverleg Nijswiller

CV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005Aannemersbedrijf Leôn Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496

Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller


Remember September 1944 in Nijswiller belooft een groots evenement te worden
Nijswiller, augustus 2015.
Er wordt al lang uitgekeken naar het weekend van 19 en 20 september. De Heemkundevereniging Nijswiller en de SV Nijswiller organiseren in dat weekend het evenement Remember September 1944. De heemkunde geeft elk jaar een boek over de geschiedenis van Nijswiller uit en dit jaar zal dat boek gaan over de bezetting en de bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. Het boek zal op zaterdag 19 september om 11.00 uur worden gepresenteerd op de parkeerplaats van de SV Nijswiller. Vooraf zal er een korte herdenking plaatsvinden op het dorpsplein m.m.v. harmonie Excelsior en zangkoor St Caecilia, zodat ook niet wordt vergeten dat onze vrijheid zeker niet vanzelfsprekend is en zwaar is bevochten. Verder zullen er zo'n 120 re-enactors aanwezig zijn met een groot aantal historisch militaire voertuigen en tenten. Er zal een Amerikaans en een Duits kampement worden opgezet en de re-enactors zullen een deel van de geschiedenis naspelen in de weilanden en wegen in de buurt van het terrein van SV Nijswiller. De re-enactors streven er naar om dit zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen, zowel in wat ze uitbeelden als in hun uitrusting. Het is zeker niet de bedoeling om een deel van de geschiedenis te verheerlijken, maar om op deze manier te laten zien hoe het destijds moet zijn geweest of moet hebben uitgezien. De geschiedenis zal continu worden nagebootst door mensen van diverse organisaties. Zo zal de ‘Living history group, Sanitäts Ersatz Abteilung 10’ laten zien hoe een Duits veldhospitaal er uit zag en wat er zoal gebeurde. Zo is er ook een Amerikaanse oorlogsverslaggever en een weerstation (US military weather forecast service display). Daarnaast zullen er re-enactors en voertuigen zijn van de Militair Historische voertuigvereniging Lucky Seventh en van Keep them Rolling, Hell on Wheels, American Patrol, Old Hickory, Dutch Deuces, Der Windhund en Santa Fé. De bekende Willy’s jeep (minimaal 7) zal niet ontbreken en ook de – zeker voor de oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt – bekende GMC vrachtwagens en Harley Davidson motors en diverse uitvoeringen van de voertuigen die luisteren naar de namen: Dodge (ambulance, weapon carrier, WC 21, WC 51 etc.), Ford GPW, White scoutcar, Kübelwagen, BMW. Op het parkeerterrein en in de kantine van de SV Nijswiller zal er voor een natje en droogje worden gezorgd en worden tenten neergezet om even te rusten. Ook is er een tentoonstelling met nog nooit eerder getoond materiaal en zullen er kraampjes staan waar mensen militaria of boeken kunnen kopen. Tevens is er een stand waar wordt uitgelegd wat mensen zoal aten in de oorlog en hoe inventief men toen was met het smeren van een lekkere boterham of het bereiden van een warme maaltijd. De Luchtbeschermingsdienst zal evenmin ontbreken. Gedurende de dag zal er op vaste tijden een militair historische wandeling zijn die langs historische punten rond Nijswiller leidt. Een gids zal dan e.e.a. vertellen wat zich waar heeft afgespeeld. Het hele weekend is gratis toegankelijk, een vrije gave wordt zeer gewaardeerd. Op zaterdag kan men na afloop nagenieten met muziek en een natje en een droogje.
Aan de ingang zal de bezoeker een programma krijgen met de tijdstippen van de activiteiten. We hopen dat velen de weg weten te vinden naar Nijswiller op 19 (10.00 -18.00 uur) en 20 september (10.00-15.00 uur). Info: Adry Weijenberg (043-4511638).
Volgende week zal worden ingegaan op de inhoud van het boek.


Jaarvergadering harmonie Excelsior 2015
Zondag, 19 juli 2015

Voorzitter John Mullenders opende de jaarvergadering uur met het begroeten van de aanwezigen en was verheugd over de opkomst. Dit jaar werd de jaarvergadering voor het eerst gekoppeld aan een aansluitend zomerconcert waarbij ook de jubilarissen werden gehuldigd.

Het jaarverslag 2014 werd voorgedragen door de secretaris en goedgekeurd door de vergadering. De kascontroleurs, bevolen aan de door de penningmeester aangeboden stukken te aanvaarden en de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen ten aanzien van het boekjaar 2014. Aansluitend werd het financieel jaarverslag 2014 voorgedragen door de penningmeester. Het financieel verslag werd goedgekeurd door de vergadering.

De voorzitter benoemde de genomen besluiten van het afgelopen jaar en lichtte deze daar waar nodig toe.

Thom Hengelbrock werd met acclamatie benoemd tot nieuw bestuurslid van de vereniging. De voorzitter feliciteerde Thom met zijn benoeming en wenste hem een mooie tijd toe bij het invullen van deze functie.

Excelsior blijft de mogelijkheden bezien m.b.t. samenwerking met andere verenigingen voor het organiseren van gezamenlijke concerten.

Het bestuur is voornemens om de mogelijkheid van het oprichten van een groep personen genaamd “Vrienden van Excelsior” op te starten. Deze personen komen dan belangeloos mee repeteren op afgesproken tijdstippen en doen de concerten mee. De kernactiviteiten van de vereniging blijven gebeuren door de huidige groep muzikanten.

Aansluitend werden nog enkele huishoudelijke mededelingen gedaan m.b.t. het verloop van het zomerconcert, jubilarissen en de BBQ.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten door de voorzitterZomerconcert 2015
Nijswiller, 13 juli 2015

Afgelopen zondag werd het eerste zomerconcert georganiseerd door Excelsior. De organisatie was zeer verheugd over de publieke belangstelling. Er was aandacht voor de muziek, de jubilarissen en onderling werd genoten van hetgeen geboden werd. Er werd genoten van koffie met gebak en na de concerten van de BBQ. Ook al werkte het weer af en toe tegen toch bleven de belangstellenden onder de paraplu genieten van het zomerconcert. Voor Excelsior een geslaagde activiteit ism met Henk en Jose Franken. Wellicht volgend jaar weer een zomerconcert met hopelijk weer dezelfde belangstelling van de gemeenschap. Excelsior gaat nu muzikaal gezien met vakantie, een kleine onderbreking in augustus voor de luikse markt waarna in september weer wordt gestart met de repetities. Excelsior wenst eenieder een mooie vakantie toe en graag tot een volgende activiteit.

Voor overige informatie klik op pijltjes ! http://www.harmonie-nijswiller.nl/

Informatieavond Agro Leisure Park Nijswiller
Nijswiller, 6 juli 2015
De gemeente Gulpen-Wittem organiseert op dinsdag 14 juli 2015 een informatieavond over de plannen die zijn ontwikkeld voor de mogelijke herbestemming van de locatie ‘Sophianum Nijswiller’.
Wat: Informatiebijeenkomst over een mogelijke herbestemming van de locatie
Wanneer: dinsdag 14 juli
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Waar: aula van middelbare school Sophianum, Hofstraat 14 in Nijswiller
Wie: voor inwoners van de dorpskern Nijswiller en overige geïnteresseerde inwoners van Gulpen-Wittem.
Twee thema’s komen aan de orde:
- Presentatie van de Stichting Agro Productie & Leisure Park Zuid-Limburg over de mogelijke herinrichting van de locatie van Sophianum Nijswiller tot een Agro Leisure Park;
- Een toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan ‘D’n Hoaf Nijswiller’.
Onder de rode pijltjes is een link naar het filmpje dat werd gepresenteerd hoe het een en ander er uit zou kunnen gaan zien. https://youtu.be/xXN9vlzAvNU

Zomerconcert Harmonie Excelsior Zondag 12 juli 2015;
18-6-2015; Nijswiller.

Zondag 12 juli 2015 zal Excelsior het eerste zomerconcert organiseren midden in de kern van Nijswiller in en bij het verenigingslokaal Café A gen Baag. Vanaf 14:15 uur zullen de slagwerkgroep, jeugd- en opleidingsorkest en het korps U meenemen op hun muzikale reis. Tussen de verschillende muziekgroepen in is er aandacht voor de Jubilarissen van Excelsior te weten: Jordy Kleijkers (12,5), Mirza Zander (12,5), Rebecca Weijenberg (12,5), Thom Hengelbrock (12,5),Twan Bartholomee (12,5), Roger Hornesch (25),Janine Quodbach (25) en Ton Olischlager (50). Tevens is onze instructeur Roland Jaegers 12,5 jaar actief bij Excelsior. Na het concerteren en huldigen +/- 17:00 uur wordt er een barbecue georganiseerd waarvan gretig gebruik mag worden gemaakt. Lokaalhouders Henk en José Franken zijn van de partij die zorg gaan dragen voor een heerlijk glaasje fris/pils/ etc. Tevens zullen zij zorg dragen dat er een springkussen aanwezig is. Tegen 19:30 uur zal Excelsior haar activiteiten beëindigen hetgeen niet inhoudt dat de avond voorbij is. Wij nodigen eenieder uit om deze gezellige middag/avond aanwezig te zijn; genieten van muziek, jubilarissen en een heerlijke BBQ. Met andere woorden iedereen is welkom !!! Graag tot Zondag 12 juli.

Let op: er is een wegafzetting aanwezig tijdens de activiteiten van Excelsior. ’s Morgens zal tijdens opbouwactiviteiten het weggedeelte voor het Cafe worden afgezet met verkeersborden, gelieve hier rekening mee te houden.
http://www.harmonie-nijswiller.nl/images/Zomerconcert%20poster%2001.jpg

Bronk
Nijswiller, 5 juni 2015
Komende zondag zal de bronk weer gehouden worden.
Om 09.00 uur is er de H. Mis waarna de bronk vertrekt.
Graag de inwoners langs de route rekening houden met geparkeerde auto's en versieringen op de weg.


Excelsior concerteert bij de Zusters te Wahlwiller
Nijswiller, 25-5-2015.
Beste inwoners van Wahl- en Nijswiller. Na enkele jaren afwezig te zijn geweest bij de Zusters in Wahlwiller zal Excelsior op 6 juni om 19:30 uur een concert verzorgen in de kapel van de zusters te Wahlwiller. De muzikale invulling wordt verzorgt door de slagwerkgroep en het korps. U bent van harte welkom in de kapel om dit concert bij te wonen. De concertduur zal +/- 1 uur zijn.


Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176SponsorkliksAfhaallijst liflaf